2020 Conceptnotulen gecombineerde ALV voor- en najaar