2015 Herziene-statuten-kring vastgesteld door de Ledenraad 2015-02-12-def